اعمال عمره مفرده(۲)محرمات احرام

محرّمات احرامِ مشترک بین مرد و زن

۱ ـ استفاده از بوى خوش و عطریّات

عطر زدن به لباس
عطر زن به بدن
پوشیدن لباسى که بوى عطر مى دهد
خوردن چیزى که بوى خوش دارد مانند غذایى که زعفران در آن است
بوییدن گلها و سبزى هاى خوشبوى غیرصحرایى

چند مسأله:
۱ – خوردن و بوئیدن میوه هاى خوشبو، مانند «سیب» و «به» مانع ندارد.
۲ – خرید و فروش عطریات، در حال احرام جایز است ولى استعمال یا بوئیدن آن، هر چند براى امتحان هم باشد حرام است.
۳ – استفاده از صابون و خمیردندان خوشبو بنابر احتیاط واجب در حال احرام جایز نیست .

۲ ـ نگاه کردن در آینه

نگاه کردن در آینه براى آرایش کردن حرام است
اگر نگاه کردن در آینه براى زینت نباشد مانند نگاه کردن راننده براى آنکه پشت سر خود را ببیند، اشکال ندارد
نگاه کردن به اجسام صاف و صیقلى و همچنین به آب زلال اگر خاصیّت آینه را داشته باشد و براى زینت نگاه کند حرام است
نگاه کردن در دوربین عکاسى و عکس گرفتن با آن در حال احرام اشکال ندارد

۳ ـ انگشتر به دست کردن براى زینت

انگشتر به دست کردن براى زینت حرام است
انگشتر به دست کردن براى ثواب آن جایز است
انگشترى را که پیش از احرام به دست داشته، هر چند زینتى باشد لازم نیست براى احرام از دست خود بیرون آورد
انگشتر به دست کردن اگر زینت باشد هرچند قصد نکند احتیاط در ترک آن است

۴ – حنا بستن

حنا بستن اگر براى زینت باشد حرام است
اگر براى زینت حنا نبسته، ولى زینت محسوب شود حرام است
اگر حنا بستن زینت باشد هرچند قصد نکند احتیاط در ترک آن است
حنا بستن قبل از احرام هر چند اثر آن تا وقت احرام باقى مى ماند، اشکال ندارد، ولى بهتر است حنا نبندد

۵ ـ روغن مالیدن به بدن

مالیدن روغن به بدن در حال احرام حرام است هر چند بوى خوش نداشته باشد
مالیدن روغن به بدن قبل از احرام ، اگر بوی خوش دارد و بوى آن تا وقت احرام باقى مى ماند جایز نیست
مالیدن روغن به بدن قبل از احرام اگر بوى خوش ندارد ، یا بوى آن تا وقت احرام باقى نمى ماند جایز است
مالیدن روغن به بدن از روى ناچارى جایز است ، و چنانچه بوى خوش داشته باشد ، کفاره دارد
خوردن روغن با بوى خوش حرام است و اگر بوى خوش نداشته باشد اشکالى ندارد

۶ ـ زدودن مــو

زدودن مو در حال احرام از بدن خود ، یا از بدن دیگرى ، چه کم باشد یا زیاد ، حرام است
کندن ، تراشیدن و چیدن مو در حال احرام حرام است

چند مسأله:
۱ ـ اگر هنگام وضو یا غسل، بدون قصد، مویى کنده شود، اشکال ندارد.
۲ ـ زدودن مو در حال ناچارى اشکال ندارد، مثل موى چشم اگر اذیت کند.
۳ ـ اگر دست به سر یا صورت خود بکشد (در غیر وضو یا غسل) و یک مو یا بیشتر کنده شود، احتیاط مسحتب است به قدر یک مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد.
زدودن مــو از بدن
زدودن مــو از بدن
۷ ـ بیرون آوردن خون از بدن

در حال احرام خون گرفتن با سرنگ و مانند آن و نیز خاراندن بدن که باعث در آمدن خون شود حرام است
در حال احرام مسواک زدن که باعث در آمدن خون از لثه ها شود حرام است

چند مسأله:
۱ ـ بیرون آوردن خون از بدن در حال ناچارى، مثلاً براى تشخیص بیمارى اگر خون گرفتن لازم باشد، اشکال ندارد.
۲ ـ بیرون آوردن خون از بدن دیگرى; مثل خون گرفتن پزشک مُحرم از بدن بیمار یا کشیدن دندان او، هر چند خون بیاید اشکال ندارد.
۳ ـ خاراندن بدن و مسواک کردن دندانها اگر خون بیرون نیاید و خمیر دندان خوشبو نباشد، اشکال ندارد.
۴ ـ تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر سبب بیرون آمدن خون از بدن مى شود تزریق نکند مگر در صورت نیاز و ضرورت.

۸ ـ ناخن گرفتن

چیدن و کوتاه کردن ناخن، در حال احرام، حرام است، و فرقى در این مسأله بین ناخن دست و پا نمى باشد.
در گرفتن ناخن فرقى نیست که با قیچى بچیند یا چاقو و یا ناخن گیر.

۹ ـ کشیدن دندان

کشیدن دندان بدون خونریزى نه حرام است و نه کفاره دارد
در صورتى که کشیدن دندان ضرورت پیدا کند و منجر به خونریزى شود احتیاط مستحب آن است که یک گوسفند کفاره بدهد

۱۰ ـ کندن درخت و گیاه حرم
کندن و قطع کردن درختان و گیاهانى که در محدوده حرم روییده است بر مُحرم و غیرمُحرم حرام است و این از محرمات مخصوص حَرَم است.
* در این موارد کندن درخت و گیاه حرم جایز است:

درخت یا گیاهى که در منزل مُحرم روئیده و خودش آن را کاشته است.
درخت خرما و سایر درختانى که میوه مى دهد.
گیاهى به نام اِذْخِر (۱)
اگر در حال راه رفتن به طور متعارف، گیاهى کنده شود اشکالى ندارد.

(۱) – اِذْخِر: کور گیاه، گزنه دشتى، گیاهى است با شاخه هاى باریک، برگهایش ریز و سرخ رنگ یا زرد و تندبو، داراى شکوفه هاى سفید، بیخ آن ستبر، ساییده برگ و بیخ آن را در عربى غسول مى گویند و با آن دست مى شوین

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Refresh