Tag: حکایات

ضربتى که از عبادت جن و انس برتر بود

متجاوز از بیست تن از دانشمندان و مورخین و مفسرین اهل سنت (۱) از رسول خدا(ص)با اختلاف اندکى نقل کرده‏اند که پیغمبر خدا درباره آن ضربتى که على(ع)در آن روز به عمرو زد و او را کشت فرمود:

«ضربه على یوم الخندق افضل من عباده الثقلین.»

[ضربت على در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است.]

و در نقل دیگرى است که فرمود:

«ضربه على یوم الخندق أفضل من أعمال امتى الى یوم القیامه».

و در مجمع البیان طبرسى(ره)از حذیفه نقل شده که رسول خدا(ص)به على فرمود:

اى على مژده باد تو را که اگر عمل تو را بتنهایى در این روز با عمل تمامى امت محمد بسنجند عمل تو بر آنها مى‏چربد،زیرا خانه‏اى از خانه‏هاى مشرکان نیست مگر آنکه با کشته شدن عمرو خوارى و زبونى در آن وارد شد،و خانه‏اى از مسلمانان نیست جز آنکه با قتل او عزت و شوکتى در آن داخل گردید.و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه (۲) درباره شجاعت آن حضرت در آن روز و قتل عمرو بن عبدود گوید:اهمیت آن خیلى مهمتر از آن است که کسى بگوید:مهم بود،و بزرگتر از آن است که بگوید:بزرگ بود (۳) و بهتر آن است که آنچه را استاد ابو الهذیل در این باره گفته است بگوییم،وى در پاسخ مردى که از او پرسید:آیا منزلت و مقام على در پیشگاه خدا بیشتر است یا منزلت ابو بکر؟وى در پاسخش گفت:اى برادر زاده به خدا سوگند مبارزه على در جنگ خندق با عمرو به اعمال همه مهاجر و انصار و طاعات و عبادات آنها همگى مى‏چربد تا چه رسد به ابى بکر تنها!

و شارح مذکور دنبال گفتار بالا را ادامه داده مى‏گوید:و مناسب با این سخن بلکه بالاتر از آن روایتى است که از حذیفه بن یمان روایت شده،و اصل آن روایت را ربیعه بن مالک نقل کرده گوید:به نزد حذیفه رفتم و بدو گفتم:اى ابا عبد الله مردم درباره على بن ابیطالب و فضایل و منقبتهاى او حدیثهایى مى‏گویند که اهل بصیرت بدانها خرده گرفته مى‏گویند:شما درباره این مرد افراط مى‏کنید!اکنون تو براى من حدیثى بگو تا آن را براى مردم بگویم؟

حذیفه گفت:اى ربیعه از من درباره على چه مى‏پرسى؟و من براى تو چه بگویم؟

سوگند بدانکه جان حذیفه به دست اوست اگر همه اعمال امت محمد را از روزى که خداى تعالى آن حضرات را به رسالت مبعوث فرمود تا به امروز همه را در یک کفه بگذارند و یک عمل تنها از اعمال على را در کفه دیگر بگذارند آن یک عمل بر همه اعمال امت مى‏چربد!

ربیعه که این سخن را شنید گفت:این سخنى است که قابل تحمل نیست و من پندارم که این سخن گزافه و تندروى باشد!

حذیفه گفت:اى احمق چگونه قابل تحمل و قبول نیست؟و کجا بودند مسلمانان در جنگ خندق آن گاه که عمرو و همراهانش از خندق عبور کرده و مبارز طلبیدند و جزع و وحشت همه را گرفت تا آن گاه که على(ع)به جنگ او رفت و او را به قتل‏رسانید.سوگند بدانکه جان حذیفه به دست اوست عمل على در آن روز برتر و بزرگتر از اعمال امت محمد است تا به امروز و تا روزى که قیامت بر پا شود!

نگارنده گوید:از آنچه نقل شد علت و سبب این فضیلت و برترى عمل نیز معلوم مى‏شود زیرا ارزش عمل روى ارزش و مقدار تأثیرى است که در پیشبرد هدف گذارده،و چنانکه از روایات گذشته معلوم شد با کشته شدن عمرو بن عبدود صولت شرک و بت پرستى در جزیره العرب و سراسر جهان آن روز شکسته شد،و مشرکان و دشمنان اسلام از آن پس دیگر نتوانستند اظهار وجودى در برابر اسلام و مسلمین بنمایند و قد علم کنند.

چنانکه همین ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه (۴) روایت کرده که چون عمرو بن عبدود کشته شد رسول خدا(ص)فرمود:

«ذهب ریحهم و لا یغزوننا بعد الیوم و نحن نغزوهم انشاء الله».

[از امروز به بعد دیگر شوکت و عظمت اینان از میان رفت و از این پس دیگر به جنگ ما نخواهند آمد و ماییم که در آیندهـاگر خدا بخواهدـبه جنگ آنان خواهیم رفت.]

و چنان شد که رسول خدا(ص)فرموده بود چنانکه در فصول آینده خواهیم خواند.و از این روست که خود دانشمندان و نویسندگان اهل سنت جواب دشمنان على(ع)و اهل بیت را در اینجا به عهده گرفته و به یاوه سراییهاشان پاسخ داده‏اند،چنانکه مؤلف کتاب سیره حلبیه در پاسخ ابن تیمیه که گفته است:

چگونه ممکن است کشتن کافر فضیلتش از عبادت جن و انس بیشتر باشد…؟

گفته است:

براى آنکه با این کشتن دین یارى شد و کفر مخذول و نابود گشت! (۵)

شیخ مفید(ره)از ابى بکر بن ابى عیاش نقل کرده که گفته است:

«لقد ضرب على ضربه ما کان اعز منهاـیعنى ضربه عمرو بن عبدودـو لقد ضرب‏ضربه ما ضرب فى الاسلام أشأم منهاـیعنى ضربه ابن ملجم لعنه اللهـ»

[على(ع)ضربتى زد که در اسلام ضربتى پر شوکت‏تر و پیروزمندانه‏تر از آن نبود و آن ضربتى بود که به عمرو بن عبدود زد،و ضربتى هم خورد که میشومتر از آن ضربتى در اسلام نبود و آن ضربتى بود که ابن ملجم لعنه اللهـبر آن حضرت زد.]

و جلال الدین سیوطى و دیگر از مفسران اهل سنت از ابن ابى حاتم و ابن مردویه و ابن عساکر از عبد الله بن مسعود روایت کرده،و از مفسرین شیعه نیز مرحوم طبرسى از عبد الله بن مسعود روایت کرده‏اند که این آیه را که در سوره احزاب است و خداى تعالى فرمود:

«و کفى الله المؤمنین القتال»

[جنگ را از مؤمنان کفایت کرد.]

این گونه قرائت کرده است:

«و کفى الله المؤمنین القتال بعلى بن ابیطالب»

[به وسیله على ابن ابیطالب(و شمشیر او)خدا جنگ را از مؤمنان کفایت کرد.]نگارنده گوید :

با توجه به اشعار و مرثیه‏هایى نیز که در مرگ عمرو بن عبدود به وسیله نزدیکان او و یا شاعران آن زمان سروده شده بخوبى مى‏توان پى به عظمت عمل على(ع)برد و شاهد خوبى براى سخنان گذشته بالاست.

از آن جمله سخنان و اشعارى است که از خواهر عمرو که نامش عمره بوده نقل کنند که چون بالاى کشته عمرو آمد و زره قیمتى او را بر تنش دید پرسید:قاتل او کیست؟گفتند:على بن ابیطالب.عمره گفت:«ما قتله الا کفو کریم»او را هماوردى بزرگوار به قتل رسانده سپس اشعار زیر را گفت:

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله‏
لکنت ابکى علیه آخر الأبد
لکن قاتله من لا یعاب به‏
من کان یدعى ابوه بیضه البلد

[اگر قاتل عمرو کسى جز على بود من براى همیشه بر او مى‏گریستم.ولى قاتلش‏کسى است که از قتل او عیبى بر عمرو نیست،کسى که پدرش یگانه شخصیت شهر(مکه)بود.]و سپس اشعار زیر را سرود:

اسدان فى ضیق المکر تصاولا
و کلاهما کفو کریم باسل (۶)
فتخالسا مهج النفوس کلاهما
وسط المدار مخاتل و مقاتل (۷)
و کلاهما حضر القراع حفیظه
لم یثنه عن ذاک شغل شاغل (۸)
فاذهب على فما ظفرت بمثله‏
قول سدید لیس فیه تحامل (۹)
و الثار عندى یا على فلیتنى‏
ادرکته و العقل منى کامل (۱۰)
ذلت قریش بعد مقتل فارس‏
فالذل مهلکها و خزى شامل (۱۱)

و اشعار دیگرى که هبیره بن ابى وهب و مسافع بن عبد مناف و حسان بن ثابت و دیگران گفته‏اند و ذکر آنها موجب تطویل کلام و ملال خاطر خوانندگان ارجمند پارسى زبان مى‏شود.
پس از کشته شدن عمرو

همراهان عمرو بن عبدود که هیچ باور نمى‏کردند پهلوان نامى و سالخورده عرب به این سرعت به دست پوردلاور ابو طالب و سرباز فداکار اسلام از پاى در آید،با اینکه هر کدام خود از جنگجویان و شجاعان محسوب مى‏شدند از ترس آنکه همگى به سرنوشت عمرو دچار گردند درنگ را جایز ندانسته و رو به فرار نهادند و برخى چون عکرمه بن ابى جهل و هبیره بن ابى وهب براى آنکه بهتر بتوانند از آن معرکه مرگبار بگریزند نیزه‏هاى خود را به زمین افکنده و گریختند و به هر زحمتى بود توانستند خودرا به آن سوى خندق و لشکر مشرکین برسانند،تنها نوفل بن عبد الله بود که هنگام پریدن از روى خندق پاى اسبش لغزید و او را به درون خندق انداخت،مسلمانان که چنان دیدند نزدیک آمده و از هر سو به او سنگ مى‏زدند،نوفل که چنان دید فریاد زد:خوب است شرافتمندانه‏تر از این مرا بکشید و یکى از شما به درون خندق آید تا من با او جنگ کنم.

باز هم على(ع)پا به درون خندق گذارد و او را به قتل رسانید،و در نقل دیگرى است که زبیر این کار را کرد و داخل خندق شده او را کشت.

و چون عمرو به قتل رسید مشرکین کسى را فرستادند تا جسد او را از پیغمبر به ده هزار درهم خریدارى کند،ولى رسول خدا(ص)پول آنها را قبول نکرد و جسد عمرو را به آنها داده فرمود :

«لا نأکل ثمن الموتى».

[ما پول مردگان را نمى‏خوریم!]
داستان دیگرى که ضمیمه شد و احزاب را به فرار مصمم ساخت

کشته شدن عمرو بن عبدود و به دنبال آن نوفل بن عبد الله رعبى سخت در دل مشرکین انداخت و فکر بازگشت و فرار به مکه را در مغز آنها پرورانید و در این خلال که کار بر مسلمانان نیز سخت شده بود اتفاق دیگرى افتاد که براى مسلمانان بسیار سودمند واقع شد و یکسره جنگ را به سود مسلمانان پایان داد و احزاب را فرارى داد،و آن اسلام یکى از سرشناسان قبیله غطفانـیعنى نعیم بن مسعودـبود.

هنگام شام بود و رسول خدا(ص)نماز خفتن را خوانده و در فکر تنظیم سپاه و گماردن پاسداران آن شب براى نگهبانى بود که دید شخصى به جایگاه او نزدیک گردید و چون جلو آمد خود را معرفى کرده حضرت دید نعیم بن مسعود است.

نعیم آهسته به رسول خدا(ص)عرض کرد:من مسلمان شده‏ام ولى هنوز کسى از نزدیکان و قوم و قبیله‏ام از اسلام من مطلع نشده اینک آمده‏ام تا اگر دستورى فرمایى و کارى از من ساخته باشد انجام دهم!

پیغمبر بدو فرمود:تو یک نفر بیش نیستى،اما اگر بتوانى به وسیله‏اى میان لشکر دشمن اختلاف بینداز،زیرا نیرنگ در جنگها به کار رود!

پى‏نوشتها:

۱٫به کتاب احقاق الحق،ج ۶،صص ۸ـ۴ مراجعه شود.

۲٫همان،ج ۴،ص .۴۶۲

۳٫متن گفتارش این است که گوید:فاما الخرجه التى خرجها یوم الخندق الى عمرو بن عبدود فانها اجل من أن یقال جلیله،و اعظم من أن یقال عظیمه…»

۴٫همان،ص .۴۶۳

۵٫سیره حلبیه،ج ۲،ص .۳۴۱

۶٫دو شیر دلاور بودند که در تنگناى معرکه جنگ به یکدیگر حمله ور شدند،و هر دو همتایى بزرگوار و دلیر بودند.

۷٫هر دوى آنها در میدان نبرد با نیرنگ و پیکار دل جانها را ربودند.

۸٫هر دو براى زدن و جنگیدن آماده شدند و هیچ سرگرم کننده‏اى نتوانست آن دو را باز گرداند .

۹٫اى على برو که تاکنون به کسى مانند او دست نیافته‏اى و این گفتارى پابرجاست که مى‏گویم و حرف زور و نابجایى نیست.

۱۰٫و انتقام خون او با من است و اى کاش انتقام آن را تا وقتى که خرد من کامل است مى‏گرفتم .

۱۱٫قریش پس از کشته شدن چنین سوارى خوار شد و این خوارى قریش را نابود خواهد کرد.

برگرفته ازنوشته  مسیح الله آصفی درسایت امورروحانیون